Ciekawe i fajne zajęcia plastyczne dla dzieci – Warsztaty Kreatywna Planeta

Pracą dzieci jest zabawa, Dzieci uczą się poprzez wszystko co robią

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>

Zajęcia kreatywne są ważniejsze niż myślimy, Zajęcia plastyczne uchodzące często jedynie za zwykłą zabawę mogą, realizować wiele zadań i celów ważnych dla rozwijającego się młodego człowieka. Na każdym etapie życia wymagane jest bycie kreatywnym. W pracy zawodowej sympatyzowane są osoby pomysłowe, z twórczym podejściem. Zatem kiedy, jeśli nie w dzieciństwie mamy obudzić pokłady twórczości?

Nasze warsztaty mają za zadanie stymulowania rozwoju osobowości twórczej w sferze:

Główne cele, jaki niesie udział w naszych zajęciach to:

stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej i słuchowej

rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi

stymulowanie wyobraźni

pogłębianie wiedzy o zjawiskach, ludziach i rzeczach

kształcenie umiejętności współpracy w grupie zadaniowej

rozwijanie samodzielności

pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli

<div id="container"> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="blur"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle1"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle2"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle3"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle4"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle5"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle6"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle7"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle8"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle9"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="circle10"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Nasze warsztaty są przeciwnością schematów, nudy i powtarzalności.

Stwarzamy warunki do aktywności plastycznej oraz inspirujemy do tworzenia według własnej wyobraźni niepowtarzalnych dzieł. Stawiamy na Edukację plastyczną jako edukację twórczą, dostarczając inspiracji i zainteresowanie tematem. Poprzez różnorodne techniki warsztatowe dajemy uczestnikom możliwość eksperymentowania z materiałami i narzędziami plastycznymi oraz okazję do rozwijania indywidualnych umiejętności warsztatowych.

Warsztaty kreatywne są okazją do przeżywania twórczych przygód, ekscytującą zabawą, a nie kolejnym zadaniem. Czas zajęć warsztatowych jest elastycznie planowany i zarządzany. Uczestnik ma prawo doprowadzić swój wytwór do końca bądź zdecydować, w którym momencie ukończyć. Nie ingerujemy w proces twórczy, poprzez narzucanie wizji gotowego dzieła. Uczestnik, nie wykonuje kopii wiernego obrazu rzeczywistej pacy, lecz ekspresyjnie wyraża swój obraz wyobraźni. Przeciwdziałamy schematom, że niebo i woda zawsze są niebieskie, słońce żółte, a trawa zielona. Nadrzędnym celem edukacji artystycznej jest wspomaganie wrodzonych mechanizmów twórczości plastycznej. Podczas zajęć warsztatowych dzieci mają okazję do swobodnego tworzenia, eksperymentowania z materiałem, oraz do zabawy plastycznej.

Odrzucamy nadmierne wymagania estetyczne, pozwalając tworzyć w poczuciu wolności i na miarę aktualnych możliwości. Pomagamy rozwinąć artystyczne skrzydła

Zapytaj o warsztat

  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/swiec-zelowych/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/swiece-zelowe-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-15"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Świece żelowe w różnych barwach z zatopionymi wewnątrz dekoracyjnymi elementami są bardzo oryginalne i pięknie się prezentują. Tworzenie takich świec dostarcza ogrom estetycznych wrażeń… <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty świec żelowych</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/swiec-plastycznych/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/swiece-plastyczne-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-8"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Praca z woskiem daje dużo radości i dorosłym, i dzieciom, słowem wszystkim niezależnie od wieku. To łatwe zajęcie i o wiele przyjemniejsze niż lepienie z plasteliny.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty świec plastycznych</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 6 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/zdobienia-bombek/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/bombki-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-6"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Podczas warsztatów, w ciepłej, przedświątecznej atmosferze uczestnicy przygotują ozdoby świąteczne – zdobienia szklanych bombek choinkowych. Są to niezwykłe zajęcia rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecięcą<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty bombkowe</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/wielkanocnych-pisanek/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/pisanki-wielkanocne-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-10"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Czas Świąt Wielkanocnych jest związany przede wszystkim z tradycją malowania pisanek. Dekorowanie pisanek to jedne z najpiękniejszych wspomnień związanych ze świętami wielkanocnymi .<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty pisanek wielkanocnych</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/wikliny-papierowej/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/wiklina-papierowa-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-5"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Poprzez wykorzystanie tradycyjnych technik wikliniarskich na nietypowym materiale jesteśmy w stanie wykonać przedmiot w bardzo współczesnym stylu.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty wikliny papierowej</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 6 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/las-w-sloiku/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2020/02/las.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Las w słoiku to alternatywna lekcja przyrody. Zróbimy własny ekosystem w słoiku, który pięknie kwitnie i reaguje na bodźce z zewnątrz.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty las w słoiku </span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 4 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/anielska-sztuka/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/10/anielska-sztuka.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-10"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Anielska sztuka to rodzaj warsztatów z cyklu ręcznie robionych ozdób. Drewniane Anioły, stojące, to wyroby dekoracyjne, które wykonają uczestnicy podczas zajęć.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty anielskiej sztuki </span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/mydlarskie/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/mydlarskie-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-6"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Warsztaty mydlarskie wpływają na rozwój wyobraźni oraz zmysłu estetycznego, uczą jak łączyć ze sobą kolory oraz tworzyć przyjemne kompozycje zapachowe.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty mydlarskie</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/bozonarodzeniowych-stroikow/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/boze-narodzenie-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-9"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Czym byłoby Boże Narodzenie, gdyby nie kolorowe świąteczne stroiki? Dekoracje bożonarodzeniowe sprawiają, że możemy poczuć magię świąt. Święta Bożego Narodzenia to dobra okazja do plastycznych zabaw. <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty bożonarodzeniowych stroików</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/choinek-z-mchu/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/choinki-mech-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-14"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->W pośpiechu dnia codziennego, oraz plastikowych ozdób zalewających sklepy, zapominamy jakie piękne ozdoby robili nasi dziadkowe, używając naturalnych surowców.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty choinek z mchu</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/wielkanocnych-wiankow/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/wianki-wielkanocne-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-15"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Jajka, kurczaczki, zajączki i kwiaty to najczęściej spotykane dekoracje na Wielkanoc. Możemy je ustawiać pojedynczo lub wykorzystywać do tworzenia stroików, wianków i wiązanek. <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty wielkanocnych wianków</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/papieru-czerpanego/';" class="flip-container anim-delay-" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/papier-czerpany-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-2"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Uczestnicy poznają małą historię nieistniejącego rzemiosła papieru ręcznie czerpanego, które można zobaczyć jedynie w nielicznych muzeach.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h2>Warsztaty papieru czerpanego</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/eko-toreb/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2020/02/torba-eko.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-13"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Na warsztatach każdy stworzy własną ekotorbę, którą będzie mógł zabierać na zakupy bądź dać w prezencie.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty malwania eko toreb</<span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/magia-eksperymentow-chemicznych/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/09/Depositphotos_89943308_original.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-8"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Nauka poprzez zabawę – najlepszy sposób by zachęcić dzieci do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Pomożemy zrozumieć otaczający nas świat, tłumacząc omawiane zjawiska chemiczne w ciekawy i zrozumiały dla dzieci sposób.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty Małego Chemika</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/gipsowe/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/gipsowe-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-1"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Warsztaty gipsowe stanowią atrakcyjną i kreatywną formę edukacji artystycznej rozbudzając wyobraźnię dzieci, i pozwalając tym samych rozwijać ich zdolności plastyczne.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty gipsowe</span></br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/drewna-osikowego/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/drewno-osikowe-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-7"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Kontynuacja XIX wiecznej tradycji tworzenia dekoracji z wiórków drewna. Narzędzia i technologia pozostały niezmienne, ale surowiec, choć wydaje się delikatny i kruchy, jest trwały i mocny co daje ogromne możliwości.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty drewna osikowego</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 5 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/zdobienia-piernikow/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/piernikowe-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-4"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Dekorowanie pierników jest piękną tradycją, pozwala tworzyć niepowtarzalną atmosferę i piękne kreacje , które można zawiesić na choince, podarować komuś bliskiemu.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty piernikowe</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/obrazkow-kordonkowych/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/kordonkowe-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-15"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Dzisiaj szycia nie będzie, ale mamy dla Państwa coś innego, czyli obrazy wykonane z nici.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Oferujemy warsztaty rękodzieła, które dopiero wyszło spod… gwoździa. Modna, innowacyjna i przede wszystkim zapierająca dech w piersiach technika kształtuje niepowtarzalny dla oka widok.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty obrazków kordonkowych</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 7 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/decoupage/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/decoupage-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-9"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Podczas warsztatów dzieci poznają technikę zdobniczą decoupage i dowiedzą się, jak w prosty, ale efektowny sposób ozdabiać przedmioty .<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty decoupage</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 6 lat, osoby dorosłe</div>
  <div onclick="location.href='http://www.kreatywnaplaneta.pl/kreatywne-warsztaty/piaskowych-obrazkow/';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/obrazki-piaskowe-warsztaty.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-11"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Warsztaty te są bardzo dobrym treningiem dla małych rąk i umysłów. Pomagają rozwijać wyobraźnię, umiejętność obserwacji i poczucie kreatywności.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty obrazków piaskowych</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wiek uczestników od 3 lat</div>
  <div onclick="location.href='#';" class="flip-container anim-delay-1" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="flipper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="front"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img src="http://www.kreatywnaplaneta.pl/wp-content/uploads/2017/08/logooooo.jpg" class="oferta-top-round"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="back oferta-top-round-opis bgkolor-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Wkrótce podamy więcej szczegółów na temat nowego warsztatu<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-bottom-round of-opis"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="warsztaty_h2">Warsztaty w przygotowaniu</span><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

  Kreatywne zajęcia dla dzieci

  Zajęcia kreatywne są ważniejsze niż myślimy. Przykładowo, fajne zajęcia plastyczne uchodzące często jedynie za zwykłą zabawę mogą, realizować wiele zadań i celów ważnych dla rozwijającego się młodego człowieka. Na każdym etapie życia wymagane jest bycie kreatywnym, dlatego też warto od najmłodszych lat ćwiczyć kreatywność m.in. poprzez warsztaty, które prowadzimy na terenie miasta Inowrocław i innych miejsc w Polsce. Zatem kiedy, jeśli nie w dzieciństwie mamy obudzić pokłady twórczości? Jeżeli poszukujesz ciekawych warsztatów dla przedszkolaków – koniecznie sprawdź propozycję naszych zajęć!

  Zajęcia plastyczne dla dzieci – Inowrocław.

  W czasie przeprowadzanych przez nas zajęć plastycznych dla dzieci, stwarzamy warunki do aktywności plastycznej oraz inspirujemy do tworzenia według własnej wyobraźni niepowtarzalnych dzieł. Stawiamy na edukację plastyczną jako edukację twórczą, dostarczając inspiracji i zainteresowanie tematem. Poprzez różnorodne techniki warsztatowe dajemy uczestnikom możliwość eksperymentowania z materiałami i narzędziami plastycznymi oraz okazję do rozwijania indywidualnych umiejętności warsztatowych. Kreatywne i ciekawe warsztaty dla przedszkolaków są więc doskonałą okazją do przeżywania twórczych przygód, ekscytującą zabawą, a nie kolejnym zadaniem.

  Warsztaty dla dzieci – Inowrocław. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

  Czas zajęć plastycznych jest elastycznie planowany i zarządzany. Uczestnik ma prawo doprowadzić swój wytwór do końca bądź zdecydować, w którym momencie ukończyć. Nie ingerujemy w proces twórczy, poprzez narzucanie wizji gotowego dzieła. Celem jest ekspresyjne wyrażenie siebie oraz swojej wyobraźni. Przeciwdziałamy schematom i namawiamy uczestników, aby na pewne rzeczy patrzyli i traktowali je inaczej. Nadrzędnym celem edukacji artystycznej jest wspomaganie wrodzonych mechanizmów twórczości plastycznej. Podczas warsztatów kreatywnych, najmłodsi mają one okazję do swobodnego tworzenia, eksperymentowania z materiałem, oraz do zabawy plastycznej. Odrzucamy nadmierne wymagania estetyczne, pozwalając tworzyć w poczuciu wolności i na miarę aktualnych możliwości. Nic więc dziwnego, że nasze zajęcia plastyczne określane są mianem ciekawych i twórczych!

  Ciekawe warsztaty dla przedszkolaków – sprawdź, jak wiele może zyskać Twoje dziecko!

  Przeprowadzane przez nas kreatywne warsztaty mają za zadanie stymulowania rozwoju osobowości twórczej w sferze: poznawczej, emocjonalnie motywacyjnej, działaniowej. Od lat prowadzimy fajne i rozwijające zajęcia plastyczne dla przedszkolaków, nieustannie poszerzając swoją ofertę o coraz to nowsze zabawy, które z pewnością przypadną do gustu każdemu maluchowi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz niezbędną wiedzę, dlatego też możesz mieć pewność, że przygotowane przez nas warsztaty odbędą się na najwyższym poziomie!

  Kreatywne warsztaty dla dzieci – zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych!

  Jeżeli chciałbyś rozwijać twórczość oraz kreatywność swojej pociechy, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą ciekawych i twórczych zajęć. To doskonała alternatywa dla gier komputerowych, czy też oglądania bajek przed telewizorem, którą docenia coraz więcej rodziców. Zapraszamy do kontaktu!

  Dane siedziby firmy:

  Kreatywna Planeta

  ul. Andrzeja 7; 88-100 Inowrocław
  Nip 5562460821

  biuro@kreatywnaplaneta.pl
  warsztaty@kreatywnaplaneta.pl

  Dane do korespondencji:

  Kreatywna Planeta
  Ul. Andrzeja 7; 88-100 Inowrocław

  Tel. 889-044-770

  biuro@kreatywnaplaneta.pl
  warsztaty@kreatywnaplaneta.pl

  Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
  Nr 2.04/00053/2016

  Znajdą nas Państwo również na :
  Rodzicowo.pl
  Atrakcjedzieciece.pl

  Suma ubezpieczenia z Polisy OC firmy
  wynosi 50000 zł

  Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

  Błąd: nie znaleziono kanału.

  Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.

  Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
  OK